Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ‘’ΤΕΧΝΗ’’ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΣ (ΚΙ.Κ.Ε.Γ.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ‘’ΤΕΧΝΗ’’ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΑΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
16.2.2016

Με αφορμή εκδηλώσεις για τη γούνα με τη συμμετοχή μαθητών και επισκέψεις σχολείων σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά, η Κίνηση για την Κατάργηση του Εμπορίου Γούνας έστειλε την παρακάτω επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, καλώντας τον υπουργό  να τις καταδικάσει και να αποτρέψει μελλοντικές παρόμοιες ενέργειες .

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κάτοικοι από την Καστοριά που είναι αντίθετοι με την ανάπτυξη της γουνοποιίας, μας  ενημέρωσαν για επισκέψεις σχολείων σε μονάδες που εκτρέφουν και θανατώνουν ζώα για την παραγωγή γούνινων προϊόντων καθώς και για εκδηλώσεις ενημέρωσης των μαθητών για την ‘’τέχνη’’ της γούνας.  Όπως γνωρίζετε, η εκτροφή και η θανάτωση ζώων με σκοπό την παραγωγή γούνινων  προϊόντων, αποτελεί μία βάρβαρη δραστηριότητα η οποία δέχεται την σκληρή κριτική της κοινωνίας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο  τον κόσμο.

Γνωρίζουμε ότι οι νέοι στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δεν επιλέγουν πλέον να ασχοληθούν με τη γουνοποιία, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι συνεχείς και έντονες κρίσεις στον κλάδο,  αλλά και της πρόσφατης κατάρρευσης της αγοράς,  και στρέφονται σε άλλες πιο ηθικές και ασφαλείς οικονομικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα,  σκοπός των πρωτοβουλιών αυτών είναι ‘’η εισαγωγή νέου αίματος στον κλάδο.’’ Θεωρούμε ότι ο κλάδος της γούνας ξεχειλίζει από αίμα και βαρβαρότητα και οποιαδήποτε προσπάθεια ενθάρρυνσης της νέας γενιάς να ασχοληθεί με αυτόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο σας με αυστηρότητα και υπευθυνότητα. Η ενασχόληση με τη γουνοποιία δεν εγείρει μόνο ηθικά ζητήματα, αλλά και κοινωνικοοικονομικά, λόγω των έντονων διακυμάνσεων που την χαρακτηρίζουν. Η  κυριαρχία  του  κυκλώματος  της  γούνας  τα προηγούμενα χρόνια είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα την υψηλή ανεργία, το  χαμηλό  μορφωτικό  επίπεδο,  τα  χαμηλά  εισοδήματα, και  την  υποτυπώδη  ανάπτυξη  άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, ο σεβασμός προς τα ζώα και η αποτροπή άσκησης βίας προς αυτά, βασικά συστατικά διαμόρφωσης  υπεύθυνων πολιτών με προεκτάσεις σε υπεύθυνες συμπεριφορές προς τους συνανθρώπους μας και την κοινωνία γενικότερα, αλλά και η επιλογή βιώσιμων ηθικών δραστηριοτήτων με μακροχρόνια προοπτική, πιστεύουμε  ότι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου σας. Οι επισκέψεις μαθητών σε χώρους που κακοποιούνται και θανατώνονται ζώα για την παραγωγή μη αναγκαίων πολυτελών προϊόντων μόδας και η παρουσίαση της εν λόγω δραστηριότητας ως ‘’τέχνη’’ που πρέπει να συνεχιστεί, με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του κυκλώματος της γούνας, είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες και πρέπει να καταδικαστούν άμεσα από το Υπουργείο σας και να αναζητηθούν ευθύνες για τη διοργάνωσή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίσατε τις επισκέψεις σχολείων σε χώρους που διατηρούν ζώα σε αιχμαλωσία, σας καλούμε να διερευνήσετε τις παραπάνω πρωτοβουλίες, να τις καταδικάσετε και να αποτρέψετε μελλοντικές παρόμοιες ενέργειες, συμβάλλοντας έτσι στην απεξάρτηση της περιοχής από αυτήν την αποτυχημένη  και βάρβαρη δραστηριότητα που σταδιακά καταργείται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι χρέος όλων μας να διαπαιδαγωγήσουμε την νέα γενιά με τέτοιο τρόπο ώστε να σέβεται όλα τα έμβια όντα  και να εμποδίσουμε επιχειρηματικά κυκλώματα να πλουτίζουν εις βάρος μίας ολόκληρης κοινωνίας. Είναι ώρα η νέα κυβέρνηση να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος , για μία νέα πραγματικότητα, με σεβασμό προς τους αδυνάτους και την αειφορική ανασυγκρότηση της Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΣ

Σχετικά δημοσιεύματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου