Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Επιδοτούν με 411.541 ευρώ εκτροφείο και σφαγείο κουνελιών για τη γούνα τους


Τα κουνέλια Ρεξ είναι ένα είδος το οποίο εκτρέφεται συχνά για τη βελούδινη γούνα του. Η επιχείρηση με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΞ Ο.Ε και δ.τ. SPYRIDON REX RABBITRY και έδρα την Καστοριά, εντάχθηκε στον επενδυτικό νόμο 4399/2016 και θα λάβει ενίσχυση 411.541,76 ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία εκτροφείου και σφαγείου κουνελιών.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ενταγμένα έργα 


Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΞ Ο.Ε» και δ.τ. «SPYRIDON REX RABBITRY» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 του
ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 183086/1441/Π04/7/00002/Α/ν. 4399/2016/10.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α' κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ [ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.49.19.02, Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 955.291,11 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 909.502,29 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ Β 411.541,76 €