Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

2.260.308,75 ευρώ σε επιχείρηση παραγωγής γούνινων ενδυμάτων!

Με απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Άννας Διαμαντοπούλου, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3908/2011, της υπό σύσταση επιχείρησης Κ.Τ.Κ. ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ με δ.τ. Κ.Τ.Κ. ΑΕ (φορέας), που αφορά στη/ν Δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γούνινων ενδυμάτων, στη θέση ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, του Δήμου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Καστοριάς), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εξακόσια δέκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (4.520.617,50 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (2.260.308,75 €), ήτοι ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της
επένδυσης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή της, ανέρχονται σε 5,00 που αντιστοιχούν σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).


Ολόκληρη η απόφαση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου